جوایز

داستان کوتاه

جوایز: نفر اول تا سوم  هر نفر مبلغ 8000000 ریال

 

شعر طنز

جوایز : در هر رشته سه نفر و هر نفر مبلغ : 4000000 ریال

پوستر

جوایز : نفر اول 7000000 ریال . نفر دوم 6000000 ریال . نفر سوم 5000000 ریال

. نفر چهارم 4000000

 

عکس

بخش حرفه ای

 جایزه اول 10000000 ریال . جایزه دوم 8000000 ریال . جایزه سوم 6000000 ریال

 

بخش موبایلی

جوایز : جایزه اول تا  ششم مبلغ 2000000 ریال

فیلم

دو بخش داستانی و انیمیشن :

جایزه اول 15000000 ریال . جایزه دوم 12000000ریال . جایزه سوم 10000000 ریال

 

کاریکاتور

جوایز :  نفر اول 10000000 ریال . نفر دوم 8000000 ریال . نفر سوم 6000000 ریال

/ 0 نظر / 61 بازدید