کارگاه عکس

فعالیت های دبیر هنری بخش فیلم و عکس

1-    نشست  توجیهی  و دعوت به ارسال آثار انیماتورهای شهر کرمان

2-   نشست  توجیهی  و دعوت به شرکت در جشنواره با سینما گران  جوان شهر کرمان

3-  دعوت اختصاصی وحضوری از فیلم سازان وعکاسان شهرستان زرند

4-   برگزاری کارگاه عکاسی حرفه ای با موبایل در فرهنگسرای کوثر کرمان

5-   برگزاری کارگاه تحلیل عکس  به همراه توجیه نحوه ارسال آثار و شرکت در جشنواره در شهرستان بم

6-برگزاری کارگاه تدوین فیلم و دعوت به جشنواره در  شهرستان رفسنجان

7-ارسال پوستر و بروشور به هنرمندان شهرستان جیرفت

 


/ 0 نظر / 65 بازدید