اکران فیلم های جشنواره

ردیف

نام کارگردان

نام فیلم

گونه

زمان فیلم

1

علیرضا عرب

مال من نبود

داستانی

9:28

2

محمد علی   اسدی

درد سرهای ترافیکی

انیمیشن

1:03

3

صمد قربان نژاد

باد کنک نارنجی

داستانی

1:40

4

سعید مددی

قفس

انیمیشن

5:45

5

ایمان پور جمالی

گناه

داستانی

8:02

6

احسان شعبانیان 

کمکم کنید

انیمیشن

1:22

7

مسعود محمدی

این شما هستید

داستانی

12:10

8

اعظم مهدوی 

عروسک من

انیمیشن

3:50

9

محمد مهدی مهدیان

بخوان مرا

داستانی

10:15

10

مهران  حیدری 

قلیان

انیمیشن

1:52

 

سانس 1

57 دقیقه

1

محمد علی   اسدی

درد سرهای ترافیکی

انیمیشن

1:40

2

مژگان خرم روز

مستقیم

داستانی

5:44

3

علی زارعی جلالآبادی

صناری

انیمیشن

8:41

4

محمد ایزدی

پیاده

داستانی

2:05

5

طاهره رضایی

جشن

انیمیشن

2:14

6

معین ایرانپور کرمانی

حسین مهدی زاده

بازی ، فرهنگ

داستانی

6:25

7

             سلیمه ایزدی

پدر –مادر- فرزند

انیمیشن

1:40

8

حسین پور محمدی

روشنایی های تاریک

داستانی

17:18

9

هادی اسلام کیش

کتابخوانی

انیمیشن

2:25

10

محمود ذاکری

محمد رضا حسنی  رنجبر

آشغال

داستانی

1:40

11

            محدثه فدایی نژاد

فاصله

انیمیشن

5:37

 

سانس 2

                          53  دقیقه                   

1

علی اصغر نگارستانی

حیات

داستانی

3.49

2

علی زارعی جلالآبادی

اکوسیستم

انیمیشن

2.43

3

محمد امین عسکری

به رنگ مهتاب

داستانی

3.16

4

محمد علی   اسدی

درد سرهای ترافیکی

انیمیشن

2:05

5

سامان پهلوان

کیف پول

داستانی

19.55

6

مهران  حیدری

دندان

انیمیشن

1:19

7

فرشته سالار کریمی-

 سید رضا حسینی

نذر

داستانی

6.12

8

 عباس عسکری

جشن مداد رنگی

انیمیشن

3.30

9

ایمان پور جمالی

ترور

داستانی

8.37

10

حسن اسدی

بدون شرح

انیمیشن

1:27

11

محمد امینی کمالی

چهاردیواری عمومی

داستانی

5.05

12

محمد علی   اسدی

درد سرهای ترافیکی

انیمیشن

2:30

 

سانس 3

59 دقیقه

1

محمد علی   اسدی

درد سرهای ترافیکی

انیمیشن

2.30

2

الهه  باقری

ایمیلی برای ...

داستانی

12.27

3

مسعود محمدی

فیلمنامه  مصور

انیمیشن

7

4

مهران علیزاده

سقا

داستانی

3.45

5

سعید مددی

توپ جنگ

انیمیشن

2

6

حسن اکبری

اسیر سرنوشت

داستانی

13.35

7

مهران  حیدری

شهر زیبا

انیمیشن

6

8

علی اصغری

شیرینی خیال

داستانی

5.07

9

علی زارعی

بازیافت

انیمیشن

4.26

10

مژگان خرم روز

یاد یاران

داستانی

1.45

 

سانس  4

58 دقیقه

1

محمد علی   اسدی

درد سرهای ترافیکی

انیمیشن

2.30

2

مهدی محمودی

تحویل سال

داستانی

4.10

3

مهدی ترک زاده

زهره ابراهیی

فرهنگ مالیاتی

انیمیشن

3.21

4

حامد بهرامی

یک بچه حرف

داستانی

3.27

5

علی زارعی جلال ابادی

بابا دوستت دارم

انیمیشن

1

6

امیر بیت الهی

آب

داستانی

5.29

7

مریم  امانی

سرقت

/ 0 نظر / 29 بازدید