فیلم

گزارش داوری بخش فیلم جشنواره شهرفرهنگ:

با حضور دبیران اجرایی و تخصصی بخش انیمیشن و همچنین داوران محترم بخش انیمیشن علی ذکوی،مسعود اشجعی و حامد حسین زاده  جلسه داوری انیمیشن تشکیل و پس از بررسی کامل مباحث فنی و تخصصی ضمن طراحی فرم ارزشیابی و امتیازی دهی به هر اثر داوری  انجام شد . 

درنهایت از بین49 اثر رسیده به دبیرخانه فیلم وعکس شهر فرهنگ تعداد 28 انیمیشن به مرحله نهایی راه یافت و این فیلم ها در ایام جشنواره  روی پرده خواهند رفت .

از این میان از بین 6 کاندیدا 3 اثر برتر و 2 اثر قابل تقدیر انتخاب شد.

• همچنین دربخش فیلم داستانی با داوری خانم مریم علی بیگی، مسعود اشجعی و سعید شیخ بهایی  از بین 46 اثر رسیده 27 اثر به بخش نهایی ومسابقه راه یافتند تا درایام برگزاری جشنواره برای اکران آماده گردند.

در این بخش نیز داوران بعد از بررسی دقیق و امتیازدهی بخش بندی شده از بین 5 کاندیدا ،3 اثر را که بیشترین امتیاز را آوردند به عنوان برندگان و  2 اثر را  شایسته تقدیر دانستند

/ 3 نظر / 14 بازدید
تبادل لینک

تبادل لینک فقط در 2 گام گام اول : این لینک را در سایت خود قرار دهید عنوان : آموزش زبان فرانسه آدرس : http://shop.panizz.com/product.php?id=13 گام دوم : وارد سايت زير شده و لينک خود را درج کنید http://1o2.ir/yhb5x ارادتمند [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][لبخند]

تبادل لینک

تبادل لینک فقط در 2 گام گام اول : این لینک را در سایت خود قرار دهید عنوان : آموزش زبان فرانسه آدرس : http://shop.panizz.com/product.php?id=13 گام دوم : وارد سايت زير شده و لينک خود را درج کنید http://1o2.ir/yhb5x ارادتمند [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][لبخند]

تبادل لینک

تبادل لینک فقط در 2 گام گام اول : این لینک را در سایت خود قرار دهید عنوان : آموزش زبان فرانسه آدرس : http://shop.panizz.com/product.php?id=13 گام دوم : وارد سايت زير شده و لينک خود را درج کنید http://1o2.ir/yhb5x ارادتمند [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][لبخند]